Podrobnosti podjetja

Osnovni podatki

Naziv
FMG vzdrževanje d.o.o.
Odgovorna oseba
Daša Kodele
Naslov
Stegne 21, 1000 Ljubljana
Telefonska številka
040370278
Faks
015187801
E-naslov
dasa.kodele@fmg.si
Spletni naslov
http://www.fmg.si
Opis
Družba FMG je specializirana za zbiranje in odvoz nenavarnih odpadkov.
 
 
Datum vnosa
11/15/2017

Podjetje povprašuje po naslednjih odpadnih virih

"Odpadni vir"
Papir in karton
"Kategorija"
19 Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav ter priprave pitne vode in vode za industrijsko rabo
"Količina"
"Opomba"

"Odpadni vir"
Odpadki iz sortiranja papirja in kartona, namenjenega za recikliranje
"Kategorija"
03 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in proizvodnje ivernih plošč in pohištva, vlaknin, papirja in kartona
"Količina"
"Opomba"

"Odpadni vir"
Papirna in kartonska embalaža
"Kategorija"
15 Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedeni drugje
"Količina"
"Opomba"