Podrobnosti podjetja

Osnovni podatki

Naziv
Muflon, d.o.o.
Odgovorna oseba
Nevia Paulić
Naslov
Titova ulica 99, 1433 Radeče
Telefonska številka
+ 386 (0)3 56 80 355
Faks
E-naslov
nevia.paulic@radecepapir.si
Spletni naslov
http://www.muflon.si/
Opis
Na leto proizvedemo 20 milijonov kvadratnih metrov samolepilnih materialov in folij. Izdelujemo tudi različne tiskovine, samolepilne etikete in izdelke papirne konfekcije za izobraževanje, pisarniško komuniciranje ter umetniško ustvarjanje. S svojimi izdelki smo prisotni na slovenskem trgu in trgih sosednjih držav.
 
 
Datum vnosa
8/18/2017

Podjetje nudi naslednje odpadne vire

"Odpadni vir"
Odpadki iz sortiranja papirja in kartona, namenjenega za recikliranje
"Kategorija"
03 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in proizvodnje ivernih plošč in pohištva, vlaknin, papirja in kartona
"Količina"
cca. 300 t/leto
"Opomba"
Obrezki premazanih in samolepilnih papirjev.

"Odpadni vir"
Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni pod 08 04 13
"Kategorija"
08 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe sredstev za površinsko zaščito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv
"Količina"
cca. 50 t/leto
"Opomba"

"Odpadni vir"
Papirna in kartonska embalaža
"Kategorija"
15 Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedeni drugje
"Količina"
cca. 30 t/leto
"Opomba"

"Odpadni vir"
Papir in karton
"Kategorija"
19 Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav ter priprave pitne vode in vode za industrijsko rabo
"Količina"
cca. 30 t/leto
"Opomba"